Android ve İnsan

Buy this Book Now
Number of Pages
128
Publication year
2013
Book Rating
4.03/5 (69 ratings)

About

Android yapı ile şizoid kişiliğin bağıntısı, William S. Burroughs'un devlet bazlı komplo yapılanmaları olan politik önermeleri, Orwell'in çağımıza kıyasla"masum" kalan düşünceleri, bilimi p elinde tutan kapitalin ve onun sürdürücüsü [ki organı] baskıcı devlet pratiklerinin dönüştürücü/yıpratıcı gücü ve bireyin devlet tarafından devşirme merkezli organsızlaştırılması... Philip K. Dick filozofik söylemlerine devam ediyor. Zamanı, Tanrıyı, Gerçekliği, Bergson'un, Eski Yunan'a doğru eklektik bir yapıyla psikanalizden sosyolojiye dek parmaklıyor.

Brief about Author Philip K. Dick